D-FLEX

Naš tim čine stručnjaci koji su stekli višedecenijsko iskustvo u vodećim kompanijama u okviru štamparske i ambalažerske industrije. Šef tima je Wolfgang Henn, vlasnik i generalni direktor firme D-FLEX, stručnjak koji ne samo da poznaje grafičku industriju i spolja i iznutra, već je takođe igrao ključnu ulogu u oblikovanju iste u proteklih nekoliko decenija. Kao što nam omogućava da ponudimo rešenja za specifične projekte, ova stručnost podrazumeva da možemo da se nosimo sa svakim aspektom složenih i opsežnih projekata, od “grinfild” praznog papira do samog završetka projekta. 

D-FLEX ima u svojoj ponudi opremu sledećih proizvođača:

  • BRAMPTON ENGINEERING (Kanada) – kanadski proizvođač vazdušno hlađenih (AeroFrost®) i vodeno hlađenih (AquaFrost®) sistema za proizvodnju višeslojnih filmova, namotača i drugih rešenja za proizvodnju filmova.

  • SOMA (Češka) – češki proizvođač štamparskih i doradnih mašina za fleksibilnu ambalažu: Flexo štamparske mašine sa centralnim bubnjem (štampanje sa vodenim, solventnim ili UV/UV Led bojama), mašine za lakiranje i laminaciju, , uzdužni rezači, mašine za montažu klišea

  • PCT EBEAM AND INTEGRATION (SAD) – američki proizvođač niskoenergetskih BroadBeam™ sistema elektronskih zraka u rasponu od 80 kV do 300 kV, koji se koriste u mnogim primenama, uključujući štampanje, konvertovanje, laminiranje i umrežavanje kod proizvodnje folija. Prvenstveno opslužujemo industrije štampe, konvertovanja, ambalaže, plastike i metala, nudeći e-zrake, automatizaciju, upravljanje trakama, pogonske sisteme i rešenja za lakiranje / laminiranje globalno.

MA logo

  • Martin Automatic Inc (SAD) – američki proizvođač automatskih odmotača i spajača (butt i lap spajanje), automatskih transfer namotača i sistema za kontrolu tenzije. Automatsko spajanje sa preciznom kontrolom tenzije za produkciju rolna-rolna.